Concurs “FeMAP social” 2018

Concurs “FeMAP Social”  El Conservatori de música dels Pirineus, juntament amb el Festival de música antiga dels Pirineus (FeMAP), organitza el “Concurs FeMAP social”, destinat a l’alumnat del Conservatori de música dels Pirineus i de les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell. El concurs té com a objectiu escollir un grup d’alumnes del Conservatori de música dels Pirineus i de les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell  per participar al “FeMAP social”, una iniciativa del Festival de música antiga dels Pirineus destinada a acostar el festival i la música antiga als col·lectius que no poden accedir amb normalitat als concerts de la programació regular del festival. BASES Participants  Primer:  Podran participar en aquest concurs tots els alumnes de les especialitats de violí, viola i violoncel que cursin grau professional al Conservatori de música dels Pirineus o nivells equivalents a les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell. Jurat  Segon: El jurat, format pel professorat que el Conservatori de música dels Pirineus determini com a responsable del projecte del “FeMAP Social”, escollirà quatre alumnes d’entre els presentats per tal de formar un quartet de corda: 2 violins, 1 viola i 1 violoncel. Tercer: El jurat escollirà els components del quartet de corda amb les prioritats següents
  • Que siguin alumnes del Conservatori de música dels Pirineus
  • Que el quartet de corda tingui components de les tres seus del Conservatori de música dels Pirineus
  • Que no hagin participat a la primera edició d’aquest projecte, el curs 2015-2016.
El Jurat podrà, en benefici de la qualitat del projecte, prescindir excepcionalment d’alguna de les tres prioritats sempre que estigui altament justificat i n’acrediti les causes davant la direcció del Conservatori. Quart: La decisió del jurat és inapel·lable. Inscripció i proves  Cinquè: La inscripció de l’alumnat dels centres educatius especificats haurà d’estar avalada pel professorat del seu instrument. Sisè: L’alumnat inscrit haurà de presentar la selecció pertinent de passatges elegits pel jurat composat pel professorat que el Conservatori de música dels Pirineus determini com a responsable del projecte del “FeMAP Social” i el Director del Conservatori de Música dels Pirineus . Les partitures estaran disponibles a la web del Conservatori de Música dels Pirineus a partir del 3 d’abril de 2018. Setè: La inscripció caldrà que la faci el professorat d’instrument de l’alumne, serà gratuïta i es realitzarà a la web del Conservatori de música dels Pirineus del 3 al 15 d’abril de 2018. Vuitè: Les proves de selecció tindran lloc el dia 21 d'abril de 2018 a les 10.00 h. a la seu de la Seu d'Urgell del Conservatori de música dels Pirineus. Premis  Novè: Els guanyadors del “concurs FeMAP social” realitzaran els concerts programats en el  projecte “FeMAP social” del 30 de juny al 6 de juliol de 2018 i hauran de realitzar els assajos previs que determini el professorat responsable del projecte del Conservatori de música dels Pirineus. Desè: El Festival de música antiga dels Pirineus es farà càrrec de totes les despeses de transport, allotjament i manutenció durant els dies dels concerts des del punt de trobada i allotjament que determini el festival. Onzè: El Festival de música antiga dels Pirineus atorgarà un premi de 220€ per participant, destinat a pagar la matrícula i una mensualitat de les taxes establertes per a estudiar el Grau Professional en el Conservatori de música dels Pirineus o de les respectives escoles de música especificades al punt primer d’aquestes bases. Dotzè: La no realització dels concerts del FeMAP social farà perdre el dret al premi especificat en el punt onzè d’aquestes bases.