Taxes

IMPORTANT: Comunicat sobre les taxes del Conservatori arrel del decret d'estat d'alarma per la crisi del Coronavirus. Taxes aplicables per al curs 2019-2020
Concepte Valor taxa
Matrícula 110,00 €
Programa de grau professional de 1r a 6è curs 1045.00 €
Optativa instrument 30 m 150,00 €
Segona especialitat 400,00 €
Assignatura 500,00 €
Prova d’accés grau professional 95,00 €
  Les taxes s'expressen en preu anual i es prorrategen en 9,5 mensualitats i una altra mensualitat en concepte de matrícula. S'apliquen tarifes amb un 10% de descompte per a dos membres o més d'una mateixa família matriculats i d'un 20% per a famílies nombroses. Les gestions per a les taxes, cal fer-les a la seu del conservatori a la qual s'està matriculat o als ajuntaments corresponents a la seva seu.