Proves d’Avaluació Final (PAF)

Proves d’Avaluació Final (PAF)

 

L’article 10.1. del Decret 25/2008, de 29 de gener estableix que l’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i integradora. En el desenvolupament del currículum del Conservatori de Música dels Pirineus, s’ha previst que entre les activitats d’avaluació que es desenvolupen durant el curs, les assignatures comunes finalitzaran amb una Prova d’Avaluació Final (PAF).

Per la especificitat del Conservatori de Música dels Pirineus, les Proves d’Avaluació Final (PAF) es realitzaran conjuntament a les tres seus i s’organitzaran per cursos i especialitats.

 

PAF 2018-2019

calendari i horaris