Orientacions per a la prova específica d’accés als ensenyaments de grau professional de música

PRIMERA PART DE LA PROVA

Llenguatge musical / Harmonia

Orientacions per cursos


1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

 

Accés a 1r  →  Criteris d’avaluació de l’apartat Cançó (2020-2021)

Accés a 2n / 3r / 4t / 5è → Llistat de peces per a l’exercici 1.a.

 

Exemples i indicacions


Accés a 1r curs

Indicacions per al professorat

Models de la prova 

 


SEGONA PART DE LA PROVA

Instrument / Cant

Orientacions per a cadascuna de les especialitats i cursos:

Àrea d’instruments de l’orquestra

Clarinet

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Contrabaix

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Flauta travessera

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Oboè

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Percussió (àrea d’instruments de l’orquestra)

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Saxòfon

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Trombó (àrea d’instruments de l’orquestra)

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Trompa

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Trompeta

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Tuba

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Viola

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Violí

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Violoncel

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Àrea d’instruments polifònics

Acordió (àrea d’instruments polifònics)

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Guitarra

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Piano

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Àrea d’instruments de la música moderna i el jazz

Baix elèctric

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Guitarra elèctrica

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Percussió (àrea d’instruments de la música moderna i el jazz)

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Àrea d’instruments de la música tradicional

Acordió (àrea d’instruments de la música tradicional)

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Flabiol i tamborí

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Tenora

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Tible

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Trombó (fiscorn baix, àrea d’instruments tradicionals)

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Àrea de cant

Cant

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

 

Exemples i indicacions


Accés a 1r curs

→ Orientacions per a l’exercici de lectura a vista de piano (1r. curs)

Accés a 2n / 3r / 4t / 5è / 6è

→ Orientacions per a l’exercici de lectura a vista d’instrument/cant