Moodle és un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge. El Conservatori dels Pirineus està començant a desenvolupar aquesta plataforma per donar suport a les activitats d’ensenyament – aprenentatge del centre.

Moodle del Conservatori de música dels Pirineus

https://agora.xtec.cat/conservatoripirineus/moodle/login/index.php