Moodle

Moodle és un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. El Conservatori dels Pirineus està començant a desenvolupar aquesta plataforma per donar suport a les activitats d'ensenyament - aprenentatge del centre. Moodle del Conservatori de Música dels Pirineus