Campus virtual

El Campus virtual del Conservatori de Música dels Pirineus és la plataforma desenvolupada amb Moodle, un programari de codi lliure, per a proporcionar l'entorn virtual d'aprenentatge (EVA)  necessari per al model híbrid d'ensenyament-aprenentatge. 

A les diferents aules i cursos del Campus virtual, l'alumnat té accés als recursos i a les activitats de les assignatures que segueixen el model híbrid.

Tot l'alumnat del CMP hi pot accedir amb el nom d'usuari/usuària.


Si teniu cap dubte o problema per accedir-hi, consultar el nom d'usuari/usuària, o restablir la contrasenya contacteu per correu electrònic amb el coordinador del Campus virtual (comellasrj@conservatoripirineus.cat).