Inscripció per a les proves d’accés al Grau Professional

Procediment per a la inscripció en línia


1. Comprovar l'oferta d'especialitats

Les tres seus del Conservatori de música dels Pirineus tenen una oferta d'especialitats diferenciada. Per fer la inscripció a les proves d'accés cal escollir una de les tres seus. També podeu consultar les orientacions per a la prova d'accés al grau professional de música

2. Termini d'inscripció

El termini d'inscripció ja està tancat. Cal esperar la publicació dels terminis per al curs 2021-2022.

3. Descarregar el comprovant de la inscripció i pagar la taxa

de 95€ a l'entitat bancària indicada per tal de completar el procés d'inscripció.
Per a qualsevol consulta
→ correu electrònic: info@conservatoripirineus.cat → telèfon: 938213911
Informació addicional (JUNY 2020)

Recordeu que  la primera part de la prova de primer curs en la convocatòria extraordinària de setembre es duu a terme el 9 de setembre 2020, a partir de les 10 hores i la resta d’acord amb el calendari que publicarem a la nostra pàgina web properament, una vegada s'estableixin els criteris sanitaris per al seu desenvolupament. Una setmana abans de la prova es convocarà una reunió telemàtica amb alumnat i famílies per explicar el desenvolupament de la prova i les mesures de seguretat a adoptar, davant de la crisi de la COVID-19 Des del conservatori estem treballant perquè les proves es puguin desenvolupar amb les màximes garanties sanitàries, tant per part dels aspirants com pel professorat i el personal d'administració i serveis, tenint en compte que el Departament d'Educació ha establert que la prova ha de ser presencial.