Informacions i documents de les proves d’accés al grau professional curs 2020 – 2021

Guia

La guia és un document on hi trobareu un llistat de tot el que cal fer abans de les proves, el llistat del material necessari i informacions sobre el funcionament de les proves d'accés.

(nou) ProvesAccés2020_21_setembre GUIA

ProvesAccés2020_21_juny GUIA


Informacions

En aquest document podeu consultar el calendari, els horaris i els espais on es realitzaran els diferents exercicis de les proves d'accés de juny de 2020.

(nou) ProvesAccés2020_21_setembre INFORMACIONS

ProvesAccés2020_21_juny INFORMACIONS


Documents

Aquests són els documents que us heu de descarregar, omplir i enviar amb un correu electrònic o compartir una carpeta a l'adreça:

provesacces@conservatoripirineus.cat


Document per anotar el repertori que l'aspirant presenta a la segona part de la prova d'accés (instrument/cant/música de cambra)

LLISTAT DEL REPERTORI


Per la COVID-19, enguany l'aspirant ha de presentar aquest document per a poder accedir als centres educatius. Hi ha tres models de la declaració responsable segons l'edat de l'aspirant. Descarregueu-vos el que correspongui a l’aspirant.

Declaració responsable ALUMNAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Declaració responsable ALUMNAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA/BATXILLERAT

Declaració responsable MAJORS DE 18 ANYS