Normes de funcionament i organització del centre (versió aprovada pel claustre de professorat i el consell escolar els mesos de setembre i octubre de 2019)