Proves d’accés al grau professional de música

Proves d’accés als ensenyaments de música de grau professional

El grau professional s’estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

L’alumnat que superi els ensenyaments d’aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.

Els conservatoris i centres professionals es regulen pel Decret 25/2008, de 29 de gener.


Proves d’accés al curs 2021-2022

La prova d’accés per al curs 2021-2022 serà a partir del dia 18 de maig de 2022, quan es farà la prova de la part A del primer curs.

Encara no està publicat el període d’inscripció a la prova.