Proves d’accés als ensenyaments de música de grau professional

El grau professional s’estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

L’alumnat que superi els ensenyaments d’aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.

Els conservatoris i centres professionals es regulen pel Decret 25/2008, de 29 de gener.


Proves d’accés al curs 2019-2020

RESOLUCIÓ EDU/356/2019 per la qual es convoquen les proves d’accés al Grau Professional de música per al curs 2019-2020

 

Inscripció per a la prova extraordinària de setembre: Tancada

Llista provisional d’admesos i exclosos

Data de la prova de setembre: 4 de setembre

Documents per  als aspirants a les proves específiques d’accés als ensenyaments de música de grau professional per al curs 2019-2020: