Proves d’accés al grau professional de música

Proves d'accés als ensenyaments de música de grau professional

El grau professional s'estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d'Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos. L'alumnat que superi els ensenyaments d'aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l'especialitat cursada. Els conservatoris i centres professionals es regulen pel Decret 25/2008, de 29 de gener.

Proves d'accés al curs 2020-2021

El període d'inscripció per a la prova específica al Grau Professional de música per al curs 2020-20201 estarà obert del 13 al 20 de maig de 2020. Enguany el procés d'inscripció serà totalment telemàtic, tot i que la prova, per indicació del Departament d'Educació, ha de ser presencial.   La primera part de la prova de primer curs es duu a terme el 22 de juny de 2020, a partir de les 10 hores a la seu de Berga i la resta d’acord amb el calendari que publicarem a la nostra pàgina web properament, una vegada s’estableixin els criteris sanitaris per al seu desenvolupament. Des del Conservatori estem treballant perquè les proves es puguin desenvolupar amb les màximes garanties sanitàries, tant per part dels aspirants com pel professorat i el personal d’administració i serveis, tenint en compte que el Departament d’Educació ha establert que la prova ha de ser presencial. Enllaç per a la inscripció: Inscripció a la Prova específica d'accés al Grau professional de música per al curs 2020-2021