El grau professional s’estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

L’alumnat que superi els ensenyaments d’aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.
Els conservatoris i centres professionals es regulen pel Decret 25/2008, de 29 de gener.

Accés al curs 2019-2020

La inscripció a les proves d’accés al grau professional està tancada. A final del mes de juny es tornarà a obrir un termini per a les proves extraordinàries de setembre, també per accedir al curs 2019-2020 si encara resten places lliures.

Llista d’admesos i exclosos a la prova d’accés al Grau Professional de música per al curs 2019-2020

Llista d’admesos – exclosos curs 2019-2020

 

RESOLUCIÓ EDU/356/2019 per la qual es convoquen les proves d’accés al Grau Professional de música per al curs 2019-2020