El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha informat que els terminis per a la inscripció a la prova específica d’accés al Grau Professional de música queden suspesos i interromputs d’acord amb el Reial Decret 463/2020.

A mesura que tinguem més informació sobre noves dates informarem puntualment.

+ informació aquí

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/